Założenie firmy nie takie trudne

Obecne czasy sprawiają , że założenie własnej prac nie jest procesem , który wymaga z nas różnych wizyt w placówkach państwowych i poświęcania wolnych chwil na mozolne załatwiania. Już nie trzeba się w tym zakresie w ogóle fatygować. Potrzeba u jedynie dostępu do internetu. Jeśli to mamy przed sobą komputer , wchodzimy na odpowiednią stronę, gdzie wypełniamy wniosek Centralnej Ewidencji i Wiedz o Działalności Gospodarczej, a w końcu zatwierdzamy go przy pomocy naszego certyfikowanego podpisu elektronicznego. Kolejny krok to wysłanie pliku drogą elektroniczną pod jeden wskazany adres, skąd zostanie już przekazany do Głównego Urzędu Statystycznego, ZUS albo KRUS i urzędu skarbowego. Jeśli nie wyróżnia się e-podpisem, istnieje obowiązek zgłoszenia się do urzędu gminy, w celu zatwierdzenia przesłanego formularza. Wpis do ewidencji nastąpi w chwili, gdy wniosek zostanie zweryfikowany. Chcąc uzyskać wiedzę szczegółową , jak założyć firmę, na wielką ilość wiadomości trafimy w sieci. Nie powinniśmy mieć tutaj żadnego kłopotu, gdyż profesjonalnych źródeł jest tu bezwzględnie sporo. Poza tym, to tylko kilka kroków, a po ich wykonaniu staniemy się przedsiębiorcami.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.